درباره ما

درباره شرکت صنایع پند (فروشگاه اینترنتی پندکالا)

   مسافت‌های طولانی، عدم امکان مقایسه گونه‌های مختلف یک محصول در یک مکان، هزینه رفت و آمد و از همه مهمتر کمبود وقت سبب می‌شوند که امروزه خرید الكترونيكي به يكي از ابزارهاي غير قابل هر بنگاه اقتصادي درآيد. فروشگاه اینترنتی پندکالا، با هدف ایجاد و تسهيل ارتباط مستقیم با مصرف کنندگان کالا ایجاد گردیده است.

 

صاحب امتیاز: شرکت صنایع پند

رئیس هیات مدیره: مهرداد شریف بختیار

مدیرعامل: مهرداد شریف بختیار